Regulamin czytelni internetowej


REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ


Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

 1. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 2. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 3. Korzystanie z czytelni internetowej powinno służyć przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.
 4. Czytelnia internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
 5. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 6. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
 7. Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z Internetu
  • pracy z programem OpenOffice zainstalowanym na stanowiskach komputerowych
  • zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece.
 8. Użytkownikowi zabrania się:
  • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera
  • instalowania(uruchamiania) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika
  • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
  • łamania zabezpieczeń systemu
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
  • wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.
 9. Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 10. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 12. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 13. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 14. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 15. Osoby niestosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Violetta Kacperek , w dniu:  24‑09‑2010 16:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Violetta Kacperek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2010 10:19:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive