Organizacja i funkcjonowanieOrganizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Kleszczów.
Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Kleszczów i posiada osobowość prawną.


Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Kleszczów.
Obszarem działania biblioteki jest obszar Gminy Kleszczów.
Biblioteka może również działać na obszarze całej Polski, a także poza granicami kraju.


Do podstawowych zadań biblioteki należy:
- gromadzenie zbiorów i materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu
czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych,,
- udostępnianie zbiorów i informacji dla mieszkańców Gminy Kleszczów,
- prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- przysposobienie czytelników do korzystania z biblioteki,
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych i
bibliograficznych,
- organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki,
nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta
- współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

Biblioteka prowadzi też szeroką działalność okołobiblioteczną, w tym:
- wycieczki przyjmowane w bibliotece,
- wystawy i wystawki,
- konkursy o zasięgu powiatowym i lokalnym,
- spotkania literackie z poetami i pisarzami.
- kiermasze taniej książki.


Informacja wytworzona przez:
Violetta Kacperek , w dniu:  11‑01‑2010 10:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Violetta Kacperek , w dniu:  11‑01‑2010 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2010 10:14:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie